Login
Złota myśl
 
Rok szkolny 2022/2023

Wychowanie w Duchu Religijnym

Categories: | Author: Katarzyna Koter-Ruda | Posted: 9/15/2022 | Views: 55

WIERNE MIŁOŚCI
13 września w naszym Ośrodku rozpoczęliśmy spotkania w Duchu religijnym pieśnią pt: „ WIERNE MIŁOŚCI”, o Elżbietańskich Siostrach Męczenniczkach By lepiej rozumieć temat zapoznaliśmy się pojęciem powołania, bo każdą młodą dziewczynę pragnącą zostać siostrą Bóg obdarza łaską powołania. Do prowadzonego dialogu z dziećmi i młodzieżą na temat powołania posłużono się prezentacją, która pokrótce ukazała naszym wychowankom jak to się stało, że siostry męczenniczki i żyjące siostry obrały tą a nie inną drogę pójścia za Jezusem.
Skoro wiemy, że to Bóg powołuje nas do różnych zadań życiowych, obdarzając różnymi łaskami, rozpoczynamy wędrowanie z siostrami męczenniczkami ku Bogu i człowiekowi. Zobacz galerię zdjęć...
 

Pierwsza z nich to S. M. Paschalis (Maria Magdalena) Jahn, urodziła się 7 kwietnia 1916 r. w Nysie, jako najstarsza z czwórki rodzeństwa. Została ochrzczona w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Nysie. Dorastała w atmosferze wiary, odznaczając się w całym swym życiu zaufaniem Bogu, pobożnością, odwagą, uczynnością i zatroskaniem o innych. W czasie pobytu w Westfalii, dokąd udała się wraz z rodziną z powodu trudnej sytuacji materialnej, wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej. Po powrocie do Nysy 30 marca 1937 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Trzeciego października 1938 r. rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię siostra Maria Paschalis. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1939 r. Po złożeniu ślubów przebywała na placówkach w Kluczborku, Głubczycach i Nysie. W marcu 1945 roku przełożeni, w obawie przed działaniami wojennymi, zobowiązali siostrę Paschalis do opuszczenia miasta. Udała się ona na teren Czech. Przebywała w miejscowościach Losiny Wielkie i Sobotin (Zöptau). 11 maja 1945 r. siostra Paschalis brutalnie zaatakowana przez żołnierza sowieckiego, broniąc swej czystości i wiary została przez niego zastrzelona. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym. Ludność miejscowa nazwała ją „białą różą z Czech".
 Przygotowana prezentacja multimedialna pozwoliła naszym wychowankom zrozumieć okrucieństwo, cierpienie a także śmierć  jakie niesie wojna. Kończąc spotkanie wychowankowie wiedząc, że wśród rówieśników są dzieci i młodzież z Ukrainy zaproponowali modlitwę o zakończenie tam wojny, prosząc Boga o pokój w ludzkich sercach i na świecie.
 

Print Bookmark and Share

Return to previous page